Teatrul de Artă București poate reprezenta spectacolele atât în ţară cât şi în străinătate, gestionează drepturile de autor implicate în producții şi asigură întreaga logistică specifică necesară pentru desfăşurarea lor. În cadrul unor evenimente corporate, team-building-uri, petreceri private, Teatrul de Artă poate reprezenta un spectacol de teatru urmat de un workshop aplicat cerințelor și dorințelor beneficiarului. Teatrul poate sprijini promovarea reprezentaţiilor prin canalele proprii şi poate închiria scenotehnica necesară fiecărui spectacol.
Work-shop de comunicare: participanții vor parcurge o parte a jocurilor de improvizație specifice anului I de studiu universitar în artele spectacolului.

Aceste exerciții sunt alese și ordonate de așa manieră încât au generat un program viu, hazliu dar în același timp extrem de eficace în rezolvarea unor carențe ale grupului de comunicare, respectarea ierarhiei și stimularea imaginației.
Obiective:
Participanții vor fi puși în situații cu totul noi care îi vor ajuta să se autodescopere.
-Testarea și îmbunătățirea puterii de concentrare.
-Dezvoltarea abilităților de a obține atenția unui interlocutor, capacității de a sta in fața unei mulțimi și de a se face ascultat și privit.
-Testarea posibilităților de exprimare, a spiritului de observație, memoriei, expresivității și sincerității.